Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" czy "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").

Informujemy jednocześnie, że nie zmieniamy niczego w aktualnych ustawieniach ani sposobie przetwarzania danych. Ulepszamy natomiast opis naszych procedur i dokładniej wyjaśniamy, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują naszym użytkownikom. Polityka prywatności

REZERWACJA TELEFONICZNA: 602 637 656

Polityka prywatności

Administrator oświadcza, iż przykłada ogromną wagę do kwestii zachowania prywatności Użytkowników.

W związku z tym informujemy o spełnieniu zasad określonych w w/w Rozporządzeniu. Poniżej więcej szczegółowych informacji:

Administrator danych:

Administratorem danych osobowych jest Karolina Chmielewska ul. Myliusa 13/8 82-300 Elbląg, zwana dalej "Administratorem".

Cel przetwarzania danych:

Zbieramy tylko i wyłącznie podstawowe dane w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, dokonania rozliczeń z Użytkownikiem oraz prawnie usprawiedliwionym celu marketingowym, a także w innych prawnie dopuszczalnych celach.

Przekazanie danych osobowych:

Administrator nie przekazuje danych osobowych do innych państw, w szczególności spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub organizacji międzynarodowych.

Czas przetwarzania danych:

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda na ich przetwarzanie. Dane osobowe mogą być przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana. Po odwołaniu zgody, przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych. Obecnie okres ten wynosi 10 lat.

Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie umowy, wówczas dane mogą być przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych. W przypadku przedsiębiorców ten okres czasu co do zasady wynosi nie dłużej, niż 3 lata i różni się w zależności od tego, jakiej umowy dotyczyło przetwarzanie danych.

Dostęp do danych osobowych:

Każda osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych. By uzyskać dostęp do swoich danych wyślij email na adres kardym@wp.pl

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych:

  1. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do zgłoszenia Administratorowi sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. By wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych wyślij email na adres
    .
    Cofnięcie zgody na przetwarzania danych osobowych:

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, każda osoba której dane osobowe dotyczą ma prawo do wycofania zgody.

Usunięcie danych osobowych:

Każda osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do zgłoszenia Administratorowi żądania usunięcia swoich danych osobowych. Jednak żądanie takie nie może wywoływać negatywnych skutków w funkcjonowaniu Administratora.

By usunąć swoje dane wyślij email na adres kardym@wp.pl

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Używamy cookies w celu świadczenia usług i statystyk. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu.

O nas   |   Okolice   |   Galeria   |   Cennik   |   Kontakt / Rezerwacje |   Polityka prywatności

Projekt i realizacja © 2013 - Agencja Reklamowa GABO s.c.